Contributie tarieven

Onderstaand het overzicht van de contributietarieven zoals die gelden voor het Seizoen 2022 – 2023:
 

TeamTarief 1
RKSVN 1 € 125,00
RKSVN 2 € 125,00
RKSVN 3 € 125,00
RKSVN 4 € 125,00
RKSVN 5 € 125,00
RKSVN 6 € 125,00
RKSVN Dames 1 € 125,00
  Tarief 2                     
RKSVN Veteranen spelend € 100,00
RKSVN onder 19 € 100,00
RKSVN onder 17 € 100,00
RKSVN onder 15 € 100,00
  Tarief 3
RKSVN Dames 30+ € 75,00
RKSVN onder 13 € 75,00
RKSVN onder 11 € 75,00
RKSVN onder 9 € 75,00
RKSVN onder 8 € 75,00
 Tarief 4
RKSVN steunend 
(donateurs, niet-spelend)
 € 50,00
RKSVN mini’s € 50,00
 • Vrijstelling van contributie geldt voor:
  • Leden die meer dan 50 jaar lid zijn van de vereniging.
  • 70+ leden
  • Ere leden
    
 • “Lid met taak” korting:
  • Er wordt een korting van € 50,00 op de contributie toegepast wanneer je aan de eisen voor “Lid met taak” voldoet. Kaderleden dienen lid te zijn van RKSVN om opgenomen te worden in ons vrijwilligersoverzicht, maar ook om zodoende KNVB bondslid te kunnen zijn. Dit is een verplichting van de KNVB voor een ieder die in welke vorm dan ook betrokken is bij KNVB wedstrijden. Iemand die alleen als vrijwilliger actief is zal per saldo geen contributie betalen, maar wel lid zijn van RKSVN.

Vanaf 23/24 zal de lid met taak korting komen te vervallen zoals vastgesteld gedurende de ALV van 30.01.23, dit i.v.m. het nieuwe vrijwilligersbeleid;
Vanaf 23/24 zal een spelend lid zonder functie / taak een toeslag van € 150,- krijgen op bovenstaande contributie bedragen zoals vastgesteld gedurende de ALV van 30.01.23


Afmeldingen

Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk 1 Juni door te geven aan het Ledensecretariaat. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van RKSVN is geen formele afmelding! Afmelding dient ten alle tijden via onderstaand formulier of via een mail aan ledenadministratie@rksvn.nl te gebeuren.

– Indien de afmelding tussen 1 Juli en 1 Augustus binnen komt wordt de KNVB contributie voor het gestarte jaar als contributie in rekening gebracht omdat RKSVN dit bedrag aan de KNVB moet afdragen;
– Indien na 1 Augustus maar uiterlijk 31 december wordt opgezegd is, naast de volledige contributie van de KNVB, het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd;
– Bij afmelding na 31 december als lid, dan vervalt de volledige contributie over het lopende jaar aan de vereniging.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie incasso stopgezet.