Organisatie

In de Algemene Ledenvergadering van 05.10.2018 is het nieuwe beleidsplan 2018-2022 toegelicht door het Bestuur en akkoord bevonden door de aanwezige leden. Wil je het beleidsplan inzien, klik dan hier.

Uit dit nieuwe beleidsplan is eveneens een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Zie onderstaand welke verschillende commissies werkzaam zijn binnen onze club.

De rechtstreekse e-mailadressen waarop de functionarissen en commissies bereikbaar zijn:

Adres secretariaat
Engelmanstraat 56B
6086 BD Neer

Daarnaast is het wedstrijdsecretariaat ook telefonisch bereikbaar via 06-42937133, voor alle zaken betreffende de wedstrijden.

Uiteraard is alle hulp welkom! Wil jij je ook inzetten voor een van onze commissies? Schroom niet en neem contact met ons op via info@rksvn.nl of meld je aan bij één der commissieleden. Wil jij iets betekenen voor de vereniging, maar weet je nog niet precies wat? Neem dan ook contact met ons op, samen zullen we kijken waar jij op je plek zit.

 

In het beleidsplan zijn de verantwoordelijkheden en taken per commissie / functie terug te vinden”. Heb je een vraag en ben je niet zeker waar je terecht kan, stuur een mail naar info@rksvn.nl

Bestuur:

 • Rick Beurskens (voorzitter + kasversterkend)
 • Senna Heijnen (secretaris + social media + activiteiten)
 • Bianca Flupsen-Cox (penningmeester)
 • Andrew Leenen (wedstrijdsecretariaat + scheidsrechters)
 • Wilbert Rooijackers (contributie + ledenadministratie)
 • Rianne Geenen (dames/meiden + vrijwilligerscoördinatie)
 • Vacant (accommodatie)
 • Sep Vestjens (sponsoring)

Commissies:

 • Vertrouwenspersoon: Andrew Leenen en Monique Sijben
 • Wedstrijdsecretaris: Andrew Leenen en Frits van Pol
 • Scheidsrechters: Andrew Leenen
 • Arbitrage en Tucht: Mart Triepels, Gerrit Derikx, Ad Crompvoets
 • Consul (namens KNVB): Frits van Pol
   

Scheidsrechters: 

 • Andrew Leenen
 • Lars Triepels
 • Jan Peeters
 • Rens Raemakers
 • Erik Versteegen
 • John Wijers

VTC:

 • Sepp Heijnen (senioren + verzorging)
 • Marc Coolsma (senioren + verzorging)
 • Bart Wulms (senioren + verzorging)
 • Laura Boonen (dames + meiden)
 • Lars Triepels (dames + meiden)
 • Nils Naus (jeugdcoördinator)
 • Henk Theelen (jeugd)
 • John Wijers (keepers)
 • Virgie Wijers (keepers)
   

Facilitair:

 • Ad Crompvoets (Facilitaire commissie Accommodatie)
 • Sander Crompvoets (Facilitaire commissie Accommodatie)
 • Kevin Smits (Materialen)
 • Marc van Kessel (Materialen)
 • Roy Teeuwen (Materialen)
 • Vincent van Kempen (Materialen)
 • Inge van Knippenberg (Materialen)
 • Lonneke Hanssen (Materialen)
 • Lucie Crompvoets (Materialen)
 • Sedieh Driessen (Materialen)
 • Roy van Rijt (Veldbeheer)
 • John Stemkens (Veldbeheer)

KVC:

 • Rick Beurskens (Sponsoring, Kantine, Activiteiten)
 • Sep Vestjens (Sponsoring)
 • Jasper Blaauw (Sponsoring)
 • Eva Custers (Sponsoring)
 • Ton Scheres (Social Media / Website)
 • Rick Luijten (Social Media / Website)
 • Senna Heijnen (Social Media / Website)
 • Renee Theelen (Social Media / Website)
 • Ruud van Sint Fiet (Penalty-toernooi)
 • Hans Wassenberg (Penalty-toernooi)
 • Eric van Lier (Penalty-toernooi)
 • Ed van Pol (Penalty-toernooi)
 • Pieter Derikx (Penalty-toernooi)
 • Bas Derikx (Penalty-toernooi)
 • Mirjam Berben (Penalty-toernooi)
 • Hubertus Dorssers (Penalty-toernooi)
 • Luuk Neelen (Penalty-toernooi)
 • Emiel Beurskens (Penalty-toernooi)
   

Financiën:

 • Wilbert Rooijackers (Contributie, Ledenadministratie)
 • Jan Peeters (Ledenadministratie)
 • Bianca Flupsen-Cox (Begroting)
 • Marion Peeters en Ivo Martens (Kascontrole 22/23)

Vrijwilligers-coördinatie:

 • Rianne Geenen
 • Vera Beurskens
 • Herman Korsten
 • Juul Tobben
 • Renee Theelen

Veteranen bestuur:

 • Maurice Janssen
 • Danny Janssen
 • Herman Korsten
 • Peter Claessen
 • Henk Theelen
   

Vuttersploog:

 • Frits van Pol
 • Thei van Roy
 • Har Sanders
 • Piet Nellen
 • Har van Pol
 • Jan van Pol
 • Jan Thomassen
 • Har Berben
 • Jacq Claessen
 • Ton van Rijt
 • Har Bessems
 • Jacq Houben
 • Gerrit Derikx
 • Piet Beurskens
 • Ludo Derks
   

Ad-hoc commissie:

 • Het Maasveld: Ad Crompvoets, Rick Beurskens, Dan Verhaeg, Bianca Flupsen